Gedroogde mest

Op ons bedrijf wordt alle geproduceerde mest d.m.v. mestdroogtunnels gedroogd tot uiteindelijk 85 % droge stof.

Als de kip zijn mest produceert dan valt deze mest (22 % droge stof) op een band die onder de roosters ligt. Op deze band begint het droogproces, er wordt 24 uur per dag lucht over deze mest geblazen (0,5 m3 lucht/ kip/uur). Deze lucht is minimaal 18 graden Celsius. Na 3 dagen heeft de mest een droge stof gehalte van 45 %, de mest wordt dan uit de stal gedraaid en komt in de mestdroogunit. De mestdroogunit bestaat uit twee grote betonnen cellen met een beluchtingsvloer, waardoor de mest belucht wordt.
Om de 3 dagen wordt met behulp van transportbanden een laag mest in de mestdroogunit gebracht. Na 3 weken zit één cel vol, deze cel moet dan nadrogen en daarna leeg gemaakt worden, in deze tijd vullen we de tweede cel.

De mest wordt in de cellen biothermisch gedroogd.
Bij biothermisch drogen maakt men gebruik van de “broeienergie” die in de kippenmest zit. De warmte die bij het broeiproces ontstaat, wordt gebruikt om de mest te verhitten tot wel 55 graden Celsius. Zo wordt de mest gedroogd tot ongeveer 85 % droge stof.
Door de hoge temperatuur worden ook alle schadelijke bacteriën in de mest gedood.

De vochtige lucht die de mestdroogunit verlaat wordt gewassen door een chemische gaswasser. Deze gaswasser verwijdert alle ammoniak uit de afgevoerde lucht. De mestdroogunit werkt dus zeer milieuvriendelijk. De droge mest wordt vervolgens allemaal verkocht in het buitenland.